سمر. [ س َ م َ ] (ع اِ) افسانه . (برهان ). حدیث لیل . (آنندراج ) (منتهی الارب ) :

سمر لغت‌نامه دهخدا

ویژه تویی در گهر سخته تویی در هنر
نکته تویی در سمر از نکت سندباد.
منوچهری .

 


برنه بکفم که کار عالم سمر است
بشتاب که عمرت ای پسر درگذر است .
خیام .